Foto: Joel Thungren
Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden.

En jägare är en soldat som är uthållig och har en stor vilja att lösa uppgiften, ofta på bekostnad av den personliga bekvämligheten.

Att bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållandena är jägarbataljonens signum.

Arméns jägarbataljon

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna vapensystem eller genom invisning av attackflyg eller artilleri. Rätt utnyttjad kan Jägarbataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt uppträder förbandet normalt i små enheter, grupp eller pluton.

Internationella insatser

Arméns jägarbataljon har sedan flera år tillbaka varit insatt i olika operationer utomlands. Personalen vid jägarbataljonen har genomfört insatser i Afghanistan, Bosnien, Mali, Kosovo, Pakistan, Ukraina och Tchad.

Rekrytering

Arméns jägarbataljon är alltid i behov av att rekrytera kloka och dugliga individer, oavsett bakgrund. Jägarbataljonen söker personal som, tillsammans med andra, vill lösa uppgifter som innebär stora fysiska och psykiska utmaningar. Förbandet söker både kvinnor och män.

Information om anställning vid förbandet finns på Norrbottens regementes förstasida och på Jägarbloggen.
Om du är intresserad av att genomföra grundutbildning vid Arméns jägarbataljon finns information om aktuella rekryteringar på jobb.försvarsmakten.se

För mer information, kontakta förbandet på rekrytering-i19-ajb@mil.se.

Karta