Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Summering övning LIVEX i Storbritannien
26 maj201610:06

Den 26:e april påbörjade en svensk artillerilokaliseringsradargrupp ur 3:e pjäs/sensorkompaniet från Artilleriregementet transport till England och närmare bestämt Salisbury Plains. Målet med resan var övning LIVEX. Detta i syfte att samöva den europeiska stridsgruppen EU Battlegroup inför den kommande insatsberedskapen. I EUBG ingår enheter från Storbritannien, Sverige, Finland, Irland, Lettland och Litauen.

Inför slutövningen LIVEX övades grundläggande soldatkunskaper för internationell insats. I detta ingick bland annat försvar av FOB (Forward Operating Base) där basen utsattes för indirekt eld, angrepp av insurgenter och bombattacker. Det övades även på att identifiera och hitta olika sorters mineringar i olika sorters terräng.

Vidare övades sjukvård under ett scenario där en bilbomb detonerade i en folkmassa med masskadeutfall som följd. Truppen blev övad i insats mot folkmassa där det ingick att få en person förbi en aggressiv folkmassa, samt att med kravallutrustning deskalera ett upplopp.

I slutövningen övades EU Battlegroup att säkerställa fred och säkerhet i ett turbulent land inför en folkomröstning. Den svenska radargruppens uppgift var under detta skede att lokalisera utskjutningsanordningar i syfte att dokumentera skjutningar som genomförs i insatsområdet samt att varna egen trupp för inkommande indirekt eld.   

Milstolpe nådd vid första Archer rollout
29 september201510:49

Artillerisystemet Archer nådde under gårdagen en milstolpe. Igår överlämnade nämligen BAE Systems Bofors den första av 24 Archerpjäser till FMV, Försvarets materielverk.

Igår överlämnade BAE Systems Bofors den första av 24 Archerpjäser till FMV, Försvarets materielverk.
Överlämnandet skedde inför media, inbjudna gäster, personal och representanter från Försvarsmakten.
Vid ceremonin höll Bofors VD Lena Gillström tal innan en symbolisk plakett överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsministern talade om det förändrade omvärldsläget och hur viktig och symbolisk denna dag är både för försvarsmaktens ökade förmåga och för den politiska signaleffekten mot omvärlden. Efter talen dundrade flera pjäser in under fyrverkeri och fanfarer vartefter alla deltagare erbjöds en rundvandring bland pjäserna.

Redan dagen efter överlämningen transporterades artilleripjäsen till Stockholm och visades upp på FMV innan leveranskontrollerna drar igång nästa vecka. Leveranskontroller där artilleriregementets personal har en viktig roll att fylla i samarbete med Försvarets materielverk.

I början på 2016 beräknas pjäserna att levereras från FMV till Försvarsmakten och Artilleriregementet.

Stort intresse för övning Joint Fires
28 augusti201513:31

Förra veckan avslutades första skedet ur den övningsserie som Artilleriregementet genomför under hösten. På plats i Älvdalen pågick övning Joint Fires där stora delar av Sveriges förmåga för indirekt bekämpning fanns. En övning som lockade många besökare.

Övning Joint Fires pågick under sammanlagt tre intensiva dagar. På plats i Älvdalen hade Artilleriregementet inte bara besök av gästande förband utan även en mängd nyfikna besökare. Chefen för Insatsledningen i Försvarsmakten, general Göran Mårtensson, var en av gästerna som fanns på plats i Älvdalen. När övningen under torsdagen avslutades med en förevisningsskjutning med artilleripjäsen Archer, granatkastare samt med flygets bidrag i form av JAS Gripen passade general Mårtensson på att hylla övningen:
— Det är med en mycket positiv känsla som jag lämnar övningen, det är väldigt bra att vi genomför sådana typer av övningar där man tränar sensorer och bekämpningssystem inom brigads ram, sa general Göran Mårtensson.

 

Förutom general Göran Mårtensson gästades Joint Fires av ett flertal representanter från andra länder. Bland annat fanns både den finska och svenska försvarslogistikchefen på plats under stora delar av övningen. Även estländare och norrmän visade stort intresse för Joint Fires. Totalförsvarets forskningsinstitut anlände till Dalarna och fick mer ingående information om balistiken både inuti och utanpå Archerpjäsen. Sist men inte minns gästspelade även Arméchef, generalmajor Anders Brännström övningen. Chefen för Insatsledningen, general Göran Mårtensson, sammanfattade Joint Fires.
— Det är väldigt tydligt att övningar som denna måste ske kontinuerligt för att bygga upp rätt kompetens. Övning Joint Fires har varit ett steg i helt rätt riktning. Jag ser fram emot att besöka liknande övningar i framtiden. 

 

 

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 163
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 164
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 177
  • Civilanställda: 14
  • Reservofficerare: 282
Så här har vi räknat
Karta