Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Summering övning LIVEX i Storbritannien
26 maj201610:06

Den 26:e april påbörjade en svensk artillerilokaliseringsradargrupp ur 3:e pjäs/sensorkompaniet från Artilleriregementet transport till England och närmare bestämt Salisbury Plains. Målet med resan var övning LIVEX. Detta i syfte att samöva den europeiska stridsgruppen EU Battlegroup inför den kommande insatsberedskapen. I EUBG ingår enheter från Storbritannien, Sverige, Finland, Irland, Lettland och Litauen.

Inför slutövningen LIVEX övades grundläggande soldatkunskaper för internationell insats. I detta ingick bland annat försvar av FOB (Forward Operating Base) där basen utsattes för indirekt eld, angrepp av insurgenter och bombattacker. Det övades även på att identifiera och hitta olika sorters mineringar i olika sorters terräng.

Vidare övades sjukvård under ett scenario där en bilbomb detonerade i en folkmassa med masskadeutfall som följd. Truppen blev övad i insats mot folkmassa där det ingick att få en person förbi en aggressiv folkmassa, samt att med kravallutrustning deskalera ett upplopp.

I slutövningen övades EU Battlegroup att säkerställa fred och säkerhet i ett turbulent land inför en folkomröstning. Den svenska radargruppens uppgift var under detta skede att lokalisera utskjutningsanordningar i syfte att dokumentera skjutningar som genomförs i insatsområdet samt att varna egen trupp för inkommande indirekt eld.   

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 164
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 137
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 176
  • Civilanställda: 17
  • Reservofficerare: 282
Så här har vi räknat
Karta