• Ubåtarna av Gotlandsklass är Försvarsmaktens modernaste.Foto: Jonas Thern/Försvarsmakten
  • Dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS BelosFoto: Försvarsmakten
  • Två av Sjötransportenhetens båtar.Foto: Försvarsmakten
  • Sjötransportenheten till sjössFoto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
  • Signalspaningsfartyget HMS OrionFoto: Försvarsmakten

Första ubåtsflottiljen

Ubåtarnas avancerade tekniska utrustning samt deras förmåga att färdas dolt gör dem till en unik tillgång för Försvarsmakten. En ubåt står alltid redo att skydda landets territorium eller att sändas ut på en internationell insats någonstans i världen.

Försvarsmaktens ubåtar och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Ubåtarna är högteknologiska. Med hjälp av sonarsystem och annan avancerad utrustning kan de övervaka stora havsområden över och under ytan. Ubåtarna är därför effektiva vid underrättelseinhämtning vid insatser till sjöss. Kraftiga torpeder gör att ubåtarna dessutom kan försvara sig mot både stridsfartyg och andra ubåtar.

Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd.

En annan viktig del av vår verksamhet utgörs av sjötransportenheten som har i uppgift att navigera och framföra mindre båtar under svåra förhållanden till sjöss, detta till stöd för Försvarsmaktens specialförband.

Relaterat innehåll

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN (1.UBFLJ)

FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN (1.UBFLJ)

Du är här

Fakta Första ubåtsflottiljen

Förkortning: 1.ubflj

Ort: Karlskrona

Yrkesofficerare: 184

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 83

Civilanställda: 2

Reservofficerare: 45


Så här har vi räknat